Fiscale bijtelling

Wie jaarlijks meer dan 500 privé kilometers met een zakelijke (lease)auto rijdt, krijgt met fiscale bijtelling te maken. De bedoeling van deze bijtelling is het belasten van het voordeel dat de werknemer heeft door gebruik van de auto van de zaak voor privédoeleinden. Heffing van de bijtelling gebeurt via de loonbelasting. Een percentage van de cataloguswaarde van de auto wordt bij het loon opgeteld, waardoor er meer inkomstenbelasting verschuldigd is.

 

Bijtellingspercentages

De hoogte van het bijtellingspercentage is afhankelijk van de absolute CO2-uitstoot (in grammen per kilometer) en in welk jaartal de auto voor het eerst op kenteken is gezet, de zogenoemde datum eerste toelating. Het bijtellingspercentage blijft vanaf dan 60 maanden gelden. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak de auto van eigenaar wisselt. Daarna wordt het percentage opnieuw bepaald aan de hand van de op dat moment geldende regels.

CO2-uitstoot2019202020212022202320242025> 2026
0 g/km4%*8%*12%*16%*16%*16%*17%*22%
> 0 g/km22%22%22%22%22%22%22%22%

*Voor elektrische auto’s geldt sinds 2019 een laag bijtellingspercentage tot een maximale cataloguswaarde. Deze grens is €50.000,- in 2019, €45.000,- in 2020, €40.000,- in 2021, €35.000,- in 2022 en €30.000,- in 2023 t/m 2025. Daarboven geldt een tarief van 22%. Vanaf 2026 is er geen verschil in bijtelling tussen elektrische auto’s en brandstofauto’s.

 

Fiscale bijtelling vermijden?

Voor wie een zakelijke (lease)auto alleen zakelijk gebruikt en er minder dan 500 privékilometers per jaar mee rijdt, is fiscale bijtelling niet van toepassing. Dit moet bij de belastingdienst worden aangetoond middels kilometerregistratie. Ook moet er een verklaring ‘Geen privégebruik auto’ worden aangeleverd.

 

Bijtelling berekenen

De hoogte van de bijtelling wordt berekend door de fiscale waarde van de auto te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage. De uitkomst hiervan wordt opgeteld bij het loon, waardoor er meer inkomstenbelasting verschuldigd is.

Om te weten wat de leaseauto daadwerkelijk kost, moet de bijtelling vermenigvuldigd worden met het tarief inkomstenbelasting dat geldt op basis van het belastbare jaarinkomen inclusief de bijtelling. Dit bedrag wordt in maandelijkse delen op het loon ingehouden. Een eventuele eigen bijdrage het voor het privégebruik van de auto wordt in mindering gebracht op de bijtelling.

Veelgestelde vragen over fiscale bijtelling

Door per jaar niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Het bewijs daarvoor is in principe niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar een sluitende kilometeradministratie geeft echter de meeste zekerheid. Een black box kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

De verklaring zorgt ervoor dat je als werkgever de kilometeradministratie van een werknemer niet hoeft te controleren. De werknemer zegt in de verklaring dat hij per jaar minder dan 500 privé-kilometers maakt in zijn zakelijke auto. Als de werknemer zo'n verklaring overhandigt, berekent u geen bijtelling meer voor het privégebruik van de auto. U hoeft voor deze werknemer dus minder premies en loonbelasting af te dragen.

Wat nu als de werknemer ondanks zijn verklaring toch meer dan 500 privé-kilometers per jaar rijdt? Dan moet hij zelf deze premies en belasting betalen, plus de boete die de fiscus oplegt. De werkgever treft in dat geval geen blaam. Alleen als het voor de werkgever duidelijk is dat de werknemer de verklaring ten onrechte heeft afgegeven, kan de Belastingdienst bij de werkgever naheffen.

De werknemer die een verklaring geen privégebruik afgeeft, moet toch een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Hij moet immers kunnen aantonen dat hij niet meer dan 500 km privé per jaar heeft gereden.