Schade moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur gemeld worden bij Driessen Mobility Lease. Dit kan via onze website of via het alarmnummer +31 40 242 10 00. Tijdens kantoortijden krijg je direct onze schadeafdeling aan de telefoon. Buiten kantoortijden maakt de alarmcentrale Eurocross melding van de schade. Wij streven naar snelle hulpverlening en een vlotte afwikkeling van de schade.

Kun je door schade niet meer verder rijden met de leaseauto? Bel dan altijd het alarmnummer +31 40 242 10 00 voor assistentie. De alarmcentrale draagt zorg voor het bergen van de auto en voor eventueel vervangend vervoer.

Let er op dat bij het melden van de schade ook het Europees schadeformulier moet worden ingediend als er een tegenpartij bij de schade betrokken is.

Europees schadeformulier

Bij een ongeval met een tegenpartij moet altijd het Europees schadeformulier worden ingevuld door beide partijen. Stuur het schadeformulier binnen 48 uur op naar onze schadeafdeling. Dit kan per e-mail naar schade@driessenmobility.nl. Voeg indien van toepassing ook een kopie van het aangifteformulier bij.

Maak bij een aanrijding altijd duidelijke foto’s van de schade en van de plaats van het ongeval. De verzekeraar kan daar naar vragen.

Mobiel schade melden

De online service van Mobielschademelden vervangt het papieren Europees schadeformulier*. Mobielschademelden is te gebruiken via de website of de Android / Apple app. Na het succesvol invullen van het digitale schadeformulier, ontvang je een bevestiging van de schademelding per e-mail. Vergeet niet om het schadeformulier vervolgens bij ons in te dienen. Dit kan per e-mail naar schade@driessenmobility.nl.

Naar mobielschademelden.nl

*Je kunt deze service niet gebruiken als het om een tegenpartij met een buitenlands kenteken gaat.
 

Waarborgfonds Motorverkeer

Als de schade is veroorzaakt door een onbekende tegenpartij of door een onverzekerde weggebruiker, dan kun je wellicht aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer waardoor er geen eigen risico van toepassing is. Hier zijn voorwaarden aan verbonden; je moet een schadeformulier invullen, er moet binnen 14 dagen aangifte bij de politie worden gedaan en er moet minimaal één getuigenverklaring worden aangeleverd.

Meer informatie vind je op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer. Heb je aanvullende vragen? Onze schadeafdeling staat je graag te woord. Zij zijn te bereiken per e-mail via schade@driessenmobility.nl of telefonisch via +31 40 258 77 44.
 

Niet rijdbare schade

Kun je door schade niet meer verder rijden met de leaseauto? Bel dan direct het alarmnummer +31 40 242 10 00 voor assistentie. Tijdens kantoortijden verzorgt onze schadeafdeling de eerste intake. De alarmcentrale draagt zorg voor het bergen van de auto en voor eventueel vervangend vervoer.
 

Schadeherstel

Voor schadeherstel kun je bij onze aangesloten schadeherstellers terecht. Zij zitten verspreid door het land waardoor er altijd wel een schadehersteller bij jou in de buurt zit. Let erop dat je schades vooraf altijd bij ons moet melden. Wij verwijzen je vervolgens door naar de juiste schadehersteller voor het maken van een afspraak.
 

Ruitschade

Driessen Mobility Lease werkt voor het herstel en vervanging van autoruiten samen met 123Ruit. Bij ruitschade kun je direct telefonisch contact op nemen via +31 88 185 05 00 of een afspraak maken op https://www.123ruit.nl/.

Herstel van ruitschade is kosteloos. Bijvoorbeeld een sterretje of kleine barst tot maximaal de grootte van een twee euro muntstuk. Laat deze zo snel mogelijk repareren om scheuren van de ruit te voorkomen. Een voorruit vervangen heeft vaak gevolgen voor het eigen risico.
 

Wanneer schakel ik de politie of hulpdiensten in?

In de volgende situaties adviseren wij om politie en/of ambulance in te schakelen: letselschade; schade waardoor het verkeer gehinderd wordt en/of de verkeersveiligheid in gevaar komt; ongeval met een buitenlandse tegenpartij; schade door een onbekende tegenpartij; ongeval met een zwakkere verkeersdeelnemer (fietser, voetganger e.d.); er ontstaat een conflict met de tegenpartij.

Veelgestelde vragen over schade

Bij schade aan de leaseauto wordt het eigen risico in rekening gebracht, tenzij de schade verhaalbaar is. Het eigen risico is in overleg met de werkgever bepaald. De werkgever kan kiezen of het eigen risico wel of niet wordt doorbelast aan de berijder. Bij verzekering in eigen beheer kunnen andere voorwaarden en richtlijnen van toepassing zijn.

Houd er rekening mee dat reparaties door eigen toedoen en door onzorgvuldig gebruik worden doorbelast. Denk aan verkeerd tanken en onherstelbare schade aan banden (anders dan reguliere slijtage).

Houd er rekening mee dat niet gemelde schades in rekening kunnen worden gebracht aan het einde van de overeenkomst. Tijdens de inname wordt er namelijk een inspectie uitgevoerd op aanwezige schades. Zitten er onacceptabele schades op het voertuig die je had moeten melden, dan mogen wij de herstelkosten in rekening brengen.

Lees hier meer over vervangend vervoer.